SjøvegAND riverrace

4 Up
Loading map...

SjøvegAND er et badeand-race ned den nedre delen av Salangsvassdraget. Arrangementet har vært lagt til samme helg som millionfisken.

Artikler med samme tema