Minnesmerke over franskmennenes landing

0 Up
Loading map...

Minnesmerke over franskmennenes landing i Foldvik i april 1940. Minnebautaen er plasert ved Foldvik mølle.