Grøtlandsura

6 Up
Loading map...

Grotta i GrøtnesuraSærpreget naturområde på nordsiden ytterst i Salangen - 2-3 km fra Mjøsundet. Et stort steinras for noen millioner år siden har bidratt til å skape merkverdig og ulendt landskap av storblokket steinur som går ut i sjøen. Området er kledd med  lyng og furuskog - noe løvskog. Omtrent midt i ura finnes en liten grotte under en kjempeblokk.  Oppgjennom årene har folk dratt hit for å se og skrive inn navnet sitt i gjesteboken som ligger i et lite skrin i grotta. Gjesteboka går tilbake til 1920-årene.

Området er svært ulendt. Det finnes imidlertid en svak sti. Startpunkt og grotte er avmerket i kartet.

Artikler med samme tema