Bauta over de som ofret livet for fedrelandet

Plassering Lavangen kirke
1 Up
Loading map...

Bauta over de fra Lavangen som ofret livet under krigen 1939-45. Minnegudstjeneste og avduking av minnesmerket  ble holdt 10. oktober 1948. Oberst Ole Reistad holdt minnetale ved avdukingen.

Bautaen er plassert ved Lavangen kirke.